Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH): Güncel Göğüs Hastalıkları Serisi Kitapları

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH)’nın son yıllarda sıklığı ve dolayısıyla hastaya, sağlık sistemlerine ve ülke ekonomilerine verdiği zarar, giderek artmaktadır. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) strateji raporları, düzenli olarak güncellenerek, KOAH hakkında yapılan bilimsel çalışmaların sonuçlarının bu artışla mücadelede destek olmasını sağlamaktadır.

Bu nedenle ASYOD kitaplarının, Güncel Göğüs Hastalıkları serisinin ikinci yılının ilk kitabı KOAH konusunda hazırlanmıştır. Bu kitapta; KOAH ile ilgili en güncel tanımlar ve yaklaşımlar derlendi. 2022 GOLD raporunda daha önceki raporlardan farklı olarak yer alan; Erken KOAH, Hafif KOAH, Gençlerde KOAH ve Pre-KOAH gibi tanımlar bu kitapta detaylarıyla açıklandı.

Kitapta KOAH’ın patolojik özellikleri, tanıda biyobelirteçler, SFT, Alfa 1 Antitripsin eksikliği gibi konular yanında, Astım KOAH birlikteliği gibi özellikli konular, tedavi ve korunma yöntemleri, Palyatif Tedavi ve Yaşam Sonu Planlama gibi güncel konular, son literatürlerin ışığı altında detaylarıyla anlatıldı.

Bu kitabın hazırlanmasında ve okuyucuya sunulmasında emeği geçen; başta sayı editörlerimiz; Doç. Dr. Gülistan KARADENİZ, Prof. Dr. Esra ERTAN YAZAR ve Doç. Dr. Mustafa ÇÖRTÜK, Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD) Genel Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya, ASYOD Bilim Kurulları Koordinatörü Prof. Dr. Akın KAYA, Editör Yardımcılarımız, Prof. Dr. Ahmet ERBAYCU ve Prof. Dr. Muhammed Emin AKKOYUNLU olmak üzere tüm yazarlara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Saygılarımla...

Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ

Satın Al   |   Örnek Sayfalar