Yeni Kitaplarımız

Sağlık Bilimleri Fakülteleri Sağlık Meslek Yüksekokulları için Temel ve Klinik Biyokimya

Sağlık Bilimleri Fakülteleri Sağlık Meslek Yüksekokulları için Temel ve Klinik Biyokimya

Sağlık Bilimleri Fakülteleri ve Sağlık Meslek Yüksekokulları’nda yeralan biyokimya eğitiminin kolay, akılda kalıcı ve etkili öğrenilmesini amaçlayarak hazırlanan “Temel ve Klinik Biyokimyanın İlkeleri” kitabı; biyokimya dersinin temel konularını ayrıntılı bir şekilde klinik ile bütünleştirmiştir. Renkli,…

Toraks Görüntüleme: Gereklilikler

Toraks Görüntüleme: Gereklilikler

Bu kapsamlı şekilde revize edilmiş  Torasik Görüntüleme: Gereklilikler başlıklı kitabı okumaya hazırlanın ve klinik uygulamanızı geliştirin! Popüler Gereklilikler serisindeki bu olağanüstü cilt, hızla değişen göğüs görüntüleme alanını kapsamlı bir şekilde kapsamaktadır. Uzmanlık, klinik uygulama…

Anatomi ve Fizyoloji: Hemşirelik ve Sağlık Hizmetlerine Giriş

Anatomi ve Fizyoloji: Hemşirelik ve Sağlık Hizmetlerine Giriş

Anatomi ve Fizyoloji: Hemşirelik ve sağlık hizmetlerine giriş, sağlık mesleklerinin gerektirdiği anatomi ve fizyolojinin temellerini kapsar. Hemşirelik öğrencileri, ebeler, ameliyathane pratisyenleri, sağlık görevlileri, fizyoterapistler, mesleki terapistler, stajyer hemşireler ve diğer yardımcı sağlık uzmanları için konuya ideal bir…