Meme MRG Eğitim Atlası

Bu atlas meme MRG’ye temel giriş amaçlı hazırlanmıştır. Olgular eşliğinde ilgili MRG bulguları ve meme MRG’nin sık endikasyonlarına vurgu yapılmaktadır. İçindeki konular; temel meme MRG, benign bulgular, meme malignitesi, yüksek risk durumlar, ilginç olgular ve meme implantlarıdır. Her olguda kısa eğitici noktalar eşlik etmekte ve bulguların önemi tanımlanmaktadır. Meme MRG Eğitim Atlası tanısal radyologlar, asistanlar, fellowlar ve meme kanser hastalarıyla uğraşan cerrahlar, onkologlar ve obstetri/jinekoloji uzmanlarını kapsayan klinisyenler için ideal bir kaynaktır.

ÇEVİRİYE ÖNSÖZ

Meme MRG tetkiki günümüzde memenin değerlendirmesinde giderek artan sıklıkta kullanılmaktadır ve günlük görüntüleme pratiği içinde önemli bir yer tutmaktadır. Memenin MR görüntülemesi mevcut yöntemler içinde en yüksek duyarlılığa sahiptir, bu nedenle tarama ya da tanısal amaçlı farklı klinik durumlarda kullanılmaktadır. Yöntemin doğru teknik ve doğru endikasyonda uygulanması, görüntülerin yeterli değerlendirmesi ile sonuçların başarısı artar. Tersine yetersiz inceleme ve uygunsuz kullanımında problem oluşabileceği bilinmelidir.

Bu kitap, meme MRG konusunda çalışmalarıyla iyi tanınan, uluslararası söz sahibi yazarlar tarafından hazırlanmıştır. Meme MRG Eğitim Atlası adını taşıyan kitapta, olgular eşliğinde meme MRG ile ilgili temel bilgiler, memenin benign hastalıkları, malign hastalıkları, yüksek risk lezyonlar, az görülen ilginç olgular ve implantlar ayrı konu başlıkları altında anlatılmaktadır. Her bir konu içinde farklı patoloji gruplarını içeren çok sayıda alt başlıklar yer almaktadır. İçeriğinde; olgular, bu olgulara ait resimler ve görüntüleme bulgularını detaylı anlatan resim alt yazıları ile birlikte eğitici noktalara vurgu yapılmakta ve ilgili konuda teorik bilgi verilmektedir.

Radyoloji eğitimi gören asistanların, yanısıra meme konusunda çalışan tüm hekimlerin meme MRG konusunda hızlı başvuru kaynağı olması hedeflenen bu atlasın Türkçe tercüme ile daha geniş kesime ulaşabileceği düşünülmektedir. Yararlı olması dileklerimle…..


Prof. Dr. Ayşenur Oktay

İÇİNDEKİLER

  1. Meme MRG Temel Bilgi
  2. Benign Bulgular
  3. Meme Malignitesi
  4. Yüksek Risk
  5. İlginç Olgular
  6. Meme İmplantları