Rasyonel Fitoterapi

Rasyonel Fitoterapi, tıbbi bitki monograflarından çıkışla, etkisi ve güvenirliliği kanıtlanmış etkin maddeleri içeren standardize özütlerden hazırlanan bitkisel ilaçların kullanımıyla ve bilimsel literatürlerle desteklenen farmakolojik, toksikolojik ve preklinik araştırmalar sonrasında genellikle tek kollu ya da çok merkezli klinik araştırmalar sonucunda, başta etkin doz olmak üzere, edinilen kapsamlı tedavi bilgilerinin destek tedavi uygulamalarında kullanılmasıdır. Bu kitapta, mevcut bilgilerimize küresel ölçekte, kanıta dayalı, güncel klinik araştırmaları takip eden ve fitoterapötik etkinin yerini kendi alanlarında uzun yıllara dayalı mesleki bilgi ve deneyimleriyle de pekiştirilmiş olarak klinisyen hekimlerce hazırlanmış bölüm yazıları yer almaktadır. İbn-i Sînâ’nın hastalıkların tedavisinde fitoterapiden yararlanması, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Spor Hekimliği , Romatizmal Hastalıklar ve Ağrı, Genito-Üriner Sistem hastalıkları, Kanser ve Cerrahide, Psikiyatride fitoterapinin yeri ve uygulamaları, tütün ve alkol ürünlerinin kullanımının zararları ve korunmada tıbbi bitkilerden yararlanım olmak üzere on iki bölümde ele alınarak gereğinde batı tıbbında güvenlilik çalışmaları tamamlanmış olan geleneksel çin tıbbından da (TCM) belirli bitkisel drog veya ilaçlarla karşılaştırmalar vermek suretiyle, ilgili tedavi alanlarında güvenle kullanılan belirli aromaterapi formülasyon örnekleriyle desteklenerek aktarılması amaçlanmıştır.

Satın Al   |   Örnek Sayfalar