Tanısal Nöroradyoloji

BT ve MRG, tanısal nöroradyolojideki en önemli araçlardan ikisidir. Bu kitap, okuyucuların çeşitli yaygın beyin ve omurga hastalıklarının BT ve MRG görüntülerinin temel özelliklerini belirlemelerine ve hızlı tanı koymalarına yardımcı olacaktır. Yazarın 40 yıllık eğitim ve klinik deneyimine dayanan kısa ve kullanımı kolay ipuçları eşliğinde 2.000'den fazla açıklayıcı BT ve MRG görüntüsü dahil olmak üzere kapsamlı bilgiler sunmaktadır. Kafa travmaları, felç, intrakraniyal tümörler, MSS enfeksiyonları ve omurga hastalıkları ile bağlantılı olarak BT ve MRG görüntü yorumlama becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan bu kitap, sadece nöroradyoloji ve radyoloji uzmanları ve asistanları için değil, aynı zamanda tıp doktorları, tıp öğrencileri ve tanısal nöroradyoloji ile ilgilenen diğer uzmanlar için de yardımcı bir kaynak niteliğindedir.

ÇEVİRİ EDİTÖRÜ ÖNSÖZÜ

Elinizde bulunan bu kitap 4 hafta gibi kısa bir sürede iş birliği ile İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri ve uzmanlık öğrencileri tarafından çevrilmiştir.

Kitabın çevrilmesi ihtiyacını bize bildiren ve bu konuda son derece dikkatle süreci takip eden Dünya Kitabevi’ne, başta Mustafa Sezer olmak üzere tüm çalışanlarına teşekkür ederiz.


Çevirinin gönüllülük esası ile meslektaşlarımıza yardım amacıyla yapılan bir çalışma olduğunu beyan etmek isteriz. Tüm okuyanlara yararlı olması ve acıları dindirmeye vesile olmasını dileriz.


Saygılarımızla


Dr. Osman Kızılkılıç

Çeviri Kurulu adına

İÇİNDEKİLER

  1. Beyin Nörogörüntüleme Anatomisi
  2. Beyin BT ve MRG Yorumlamanın Temelleri
  3. Kafa Travmalarında Tıbbi Görüntüleme
  4. Serebral Hemorajik İnmede Tıbbi Görüntüleme
  5. İskemik İnmede Tıbbi Görüntüleme
  6. İntrakraniyal Tümörlerin Tıbbi Görüntülemesi
  7. SSS Enfeksiyonunda Tıbbi Görüntüleme
  8. Spinal Hastalıkların Görüntülenmesi