Cerrahi Patolojide Ayırıcı Tanılar: Pulmoner Patoloji

Cerrahi Patolojide Ayırıcı Tanılar: Pulmoner Patoloji

“Cerrahi Patolojide Ayırıcı Tanılar” serisinin bu yeni başlığı ile pulmoner patolojideki tanısal güçlükleri sistematik olarak çözün. Bu pratik kaynak size sık karıştırılan pulmoner lezyonlar arasındaki ayırıcı tanılara ilişkin karar verme sürecinde klinik ve patolojik bulgulara ait seçilmiş görüntüler yanısıra kısa, öz ve uzman açıklamalarıyla rehberlik yapıyor. Kullanımı kolay bu kitap patologların gerçekteki çalışma şekline uygun materyal sunararak size örtüşen morfolojik özellikleri olan hem neoplastik, hem de non-neoplastik antiteleri…

Cerrahi Patolojide Ayırıcı Tanılar: Genitoüriner Sistem

Cerrahi Patolojide Ayırıcı Tanılar: Genitoüriner Sistem

“Cerrahi Patolojide Ayırıcı Tanılar” serisinin bir cildi olan bu uygulamaya yönelik kaynak, ürolojik patoloji kaynaklarındaki boşluğu dolduracak ve sıklıkla karıştırılan lezyonlar arasında doğru tanıyı koymak için pratik bir kılavuz sağlayacak şekilde ayırıcı tanılara göre düzenlenmiştir. Bu yenilikçi kitap, cerrahi ürolojik patolojide en yaygın olanlardan daha az görülen belirli hastalıklara kadar 175’ten fazla ayırıcı tanıyı kapsamaktadır. Her bölümde, lezyonlar kolay karşılaştırma için kısa ana hat biçimindeki klinik ve patolojik bulguları ile yan yana…

TDAS & YNSA Kuantum Biyoholografik Akupunktur Sistemleri

TDAS & YNSA Kuantum Biyoholografik Akupunktur Sistemleri

Binlerce yıldır metaforik olarak öğretilen, öğrenilen ve günümüze kadar ulaşan akupunkturu anlamak... Bunun da ötesinde 21. yy'da pozitif bilimin kavramları ile bunu yapmaya çalışmak... Bu kitapta ilk kez metaforik olarak anlatılan 5 Element Teorisi intraselüler organeller ile fraktalizasyon temelinde ilişkilendirilerek, fizyobiyolojik açıklamaları yapılmış, miyofasyal zincirlerin, miyofasyal meridyenler ile korespodansları kurularak TDAS & YNSA teknikleri ile korelasyonları oluşturulmuştur. Kuantum mekaniğinin açıkladığı holografik gerçekliğin insan organizması dahil akupunktur…

Tanısal Nöroradyoloji

Tanısal Nöroradyoloji

BT ve MRG, tanısal nöroradyolojideki en önemli araçlardan ikisidir. Bu kitap, okuyucuların çeşitli yaygın beyin ve omurga hastalıklarının BT ve MRG görüntülerinin temel özelliklerini belirlemelerine ve hızlı tanı koymalarına yardımcı olacaktır. Yazarın 40 yıllık eğitim ve klinik deneyimine dayanan kısa ve kullanımı kolay ipuçları eşliğinde 2.000'den fazla açıklayıcı BT ve MRG görüntüsü dahil olmak üzere kapsamlı bilgiler sunmaktadır. Kafa travmaları, felç, intrakraniyal tümörler, MSS enfeksiyonları ve omurga hastalıkları ile bağlantılı olarak…

Meme MRG Eğitim Atlası

Meme MRG Eğitim Atlası

Bu atlas meme MRG’ye temel giriş amaçlı hazırlanmıştır. Olgular eşliğinde ilgili MRG bulguları ve meme MRG’nin sık endikasyonlarına vurgu yapılmaktadır. İçindeki konular; temel meme MRG, benign bulgular, meme malignitesi, yüksek risk durumlar, ilginç olgular ve meme implantlarıdır. Her olguda kısa eğitici noktalar eşlik etmekte ve bulguların önemi tanımlanmaktadır. Meme MRG Eğitim Atlası tanısal radyologlar, asistanlar, fellowlar ve meme kanser hastalarıyla uğraşan cerrahlar, onkologlar ve obstetri/jinekoloji uzmanlarını kapsayan klinisyenler için ideal bir kaynaktır. ÇEVİRİYE ÖNSÖZ…

Bebeklerde Cilt Hastalıkları

Bebeklerde Cilt Hastalıkları

Bu kitabı, Corona virüs pandemisi sırasında hayatlarını kaybeden başta sınıf arkadaşlarım Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Salih Cenap ÇEVLİ ve Psikiyatri Uzmanı Dr. Hamdi KANDİLCİOĞLU olmak üzere onların nezdinde hekimlere, hemşirelere ve tüm yardımcı sağlık personeline ithaf ediyorum. Onlar kendi hayatları pahasına mücadeleye katıldılar. Mekanları cennet, ruhları şad olsun. ÖNSÖZ Çocuklarda görülen deri hastalıkları, Pediatrik Dermatoloji (Çocuk Deri Hastalıkları) adını verdiğimiz Dermatolojinin alt bir bölümünü ilgilendirmektedir. Bebeklik ve çocukluk döneminde…